2003
link/detail
Hrubé mäkké mliečne puzdro.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: Metal Evaporated, "Metallox"? (ME - Naparovaný kov)
Sériové číslo: AADC330
EAN DV60: 49 02030 17343 2
MODEL: TDK DVM-60MEEA

   

 

2007+
link/detail
Hrubé zaoblené puzdro.
Made in Japan by Panasonic
Market EU

Formulácia: Metal Evaporated (ME - Naparovaný kov)
Sériové číslo: 4101CS4AR     101301F / 16
EAN DV60: 49 02030 17343 2
MODEL: TDK DVM-60MEEC TE-ARTS-1795-3

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2023