2008-2012cca
link/detail
Hrubá zaoblená krabička.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: Metal Evaporated (ME - Naparovaný kov)

  
2005-2012cca

link/detail
Hrubá zaoblená krabička.
Assembled in Mexico.
(Neuvádza sa kde bola vyrobená páska, pravdepodobne Japan, alebo iné.) *
Market EU

Formulácia: Metal Evaporated (ME - Naparovaný kov)
Sériové číslo: 04HK4905M    2507

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022