1990-1994
link/detail
Plastové vysúvacie puzdro (Fuji Extraslim)
Made in Japan

Market USA (NTSC)

Formulácia: Metal, dvojvrstvový náter (MP)
Sériové číslo: 91821MCA

   

 

1995-1997
link/detail
Plastové vysúvacie puzdro (Fuji Extraslim)
Made in Japan

Market Japan (NTSC)

Formulácia: Metal, dvojvrstvový náter (MP)
Sériové číslo: 80NS1M1A

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022