1990
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 17AJ

 

1992
Hranaté puzdro.
Made in China
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1996
Extra slim puzdro.
Made in China
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 8456R6

 

2000
Extra slim puzdro.
Made in China
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 8469R12

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2017