1987
link/detail
VintageHifi.sk detail C46,

Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Grained Ferric"
Sériové číslo: ACKI702

BARCODE C46: F49 89780 7
MODEL TDK: AE-46

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov 

1989 - 1993
link/detail
VintageHifi.sk detail C120, C150

Hranaté/zaoblené tmavé puzdro, C150: 2-pack
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Grained Ferric"
Sériové číslo C20: ADLD230

C120: ADPC107
C150: ACHB314
BARCODE C20: T49 02030 00806 2, C120: T49 02030 00671 6, C150: T49 02030 01709 5
MODEL TDK: AE-20K, AE-120K, AE-150X2K

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov 

1994
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Japan (C46, C120)
Tape Made in Japan, Assembled in Thailand (C10)
Market Japan

Formulácia: "Grained Ferric"
Sériové číslo C10
: AVBF428
C120: AAJK402
BARCODE C10: T49 02030 11425 1, C46: T49 02030 11428 2, C120: T49 02030 11431 2
MODEL TDK: AE-10R, AE-46R, AE-120R

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1996
link/detail
VintageHifi.sk detail C120,

Zaoblené extra slim puzdro.
Made in Thailand, Tape Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Grained Ferric"
Sériové číslo
C120: ZVTF602
BARCODE C90: T49 02030 20020 6, C120: T49 02030 20021 3
MODEL TDK: AE-90A, AE-120A

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

 

1998 - 2004
link/detail
VintageHifi.sk detail C120,

Zaoblené extra slim puzdro.
Made in Thailand, Tape Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Grained Ferric"
Sériové číslo C10: AVGE415

C90: AVOL217
C120: ZVPF015
BARCODE C10: T49 02030 20592 8, C20: T49 02030 20593 5, C30: T49 02030 20594 2, C46: T49 02030 20595 9, C60: T49 02030 20596 6, C90: T49 02030 20597 3, C120: T49 02030 20598 0, C150: T49 02030 20599 7
MODEL TDK: AE-10F, AE-20F, AE-30F, AE-46F, AE-60F, AE-90F, AE-120F, AE-150F

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 
 
 
 
 


 

2005 - 2009
link/detail
VintageHifi.sk detail C120,

Zaoblené extra slim puzdro. C-120 3-pack
Made in Thailand, Tape Made in Japan (C10, C30, C90, C150)
Made in Thailand, Tape Made in Korea (C46, C60, C120)
Market Japan

Formulácia: "Grained Ferric" / oxid železitý - OEM Tape Korea (SKC, Saehan?)
Sériové číslo C10: AVIC506

C30: AVGC715
C46: AVOC823
C60: AVIK821
C90: AVHJ606
C120: ZVIL815
C150: ZVGC909
BARCODE C10: T49 06933 50000 5, C30: T49 06933 50010 4, C46: T49 06933 50003 6, C60: T49 06933 50012 8, C90: T49 06933 50005 0, C120: T49 06933 50014 2, C150: T49 06933 50015 9
MODEL TDK: AE-10G, AE-30X4G, AE-46G, AE-60X4G, AE-90G, AE-120X3G, AE-150X3G

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva) Japan Tape: OK, počas krátkych testov bez zistených problémov
Korea SKM Tape: Warning, môže sa vyskytnúť kolabs spojiva, ktorý sa prejaví kolísaním, alebo zastavením ťahu, ak je použitý pás Saehan, možno to bude v poriadku 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024