1982
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan

Market EU

Formulácia: "Avilyn"
Sériové číslo: AAII211

EAN: -
MODEL: TDK AD-X 60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

  

1982
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Avilyn"
Sériové číslo:

EAN: -
MODEL: TDK AD-X 54

 

1984
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan

Market EU

Formulácia: "Avilyn"
Sériové číslo: ..RF518

EAN: -
MODEL: TDK AD-X 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): Warning, na použitej kazete je veľké množstvo bieleho prachu zo spojiva

 

1986
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan

Market EU

Formulácia: "Avilyn"
Sériové číslo: ACDG714

EAN C90: 4989 8439
MODEL: TDK AD-X90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): zatiaľ bez testu, opticky vyzerá v poriadku

 

1989
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.

Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Avilyn"
Sériové číslo: ARAH931

EAN C74: T49 02030 01059 1
MODEL: TDK AD-X 74M

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1990
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.

Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Avilyn"
Sériové číslo: ACRJ023

EAN C50: T49 02030 01425 4
MODEL: TDK AD-X50R

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, zatiaľ bez testu, opticky v poriadku

 

1992
link/detail
VintageHifi.sk detail C46
Zaoblené tmavé puzdro.

Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Avilyn"
Sériové číslo: ACUF214

EAN C46: T49 02030 01777 4
MODEL: TDK AD-X 46A

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024