1992
link/detail
Ultraslim tmavé puzdro
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: páska UX "Uniaxial"
Sériové číslo: B1519124

EAN C100: T49 01780 20464 9
MODEL: SONY C-100X2

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, ešte bez testu, predpoklad na dobrý stav

   

 

1993
link/detail
Ultraslim tmavé puzdro
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: páska UX "Uniaxial"
Sériové číslo: D1517133

EAN C74: T49 01780 23124 9
MODEL SONY: C-74X2A

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, ešte bez testu, predpoklad na dobrý stav

   

 

1994
link/detail
Ultraslim tmavé puzdro
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: páska UX "Uniaxial"
Sériové číslo: F1M14249

EAN C70: T49 01780 28159 6
MODEL SONY: C-70X2B

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1995
link/detail
VintageHifi.sk detail C46
Ultraslim tmavé puzdro
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: páska UX "Uniaxial"
Sériové číslo: F1519257

EAN C46: T49 01780 33558 9
MODEL SONY: C-46X2C

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1997
link/detail
Ultraslim puzdro
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: páska UX "Uniaxial"
Sériové číslo: F191726P

EAN C54: T49 01780 42019 3
MODEL SONY: C-54X2D

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1998
link/detail
Slide case
Made in Thailand

Market Japan

Formulácia: pravdepodobne nová páska FeCo Aurex Mexico
Sériové číslo: G2B3929S

EAN C64: T49 01780 51139 6
MODEL SONY: C-54X2E

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva) Mexico Aurex Tape: Warning, podľa internetových diskusií sa jedná o nebezpečný pás pre hlavy, aj keď v krátkych testoch to bolo v poriadku, zvážte jeho používanie

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024