1990
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in France

Market EU

Formulácia: pravdepodobne jemný "Dynametal"
Sériové číslo: 3540017

 

1992 - 1994
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in France

Market EU

Formulácia: jemný "Dynametal"
Sériové číslo C50: A1326134

C60: A131512P
C90: A1315127
C100: A1313229

 

1996
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Italy

Market EU

Formulácia: pravdepodobne jemný "Dynametal"
Sériové číslo C50: D135714S

C90: D1R53055

 

1997
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Italy

Market EU

Formulácia: pravdepodobne jemný "Dynametal"
Sériové číslo C60: E1R43169
C90: E1R5917P

 

2002
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in E.U.

Market EU

Formulácia: jemný "Dynametal" alebo iná OEM páska v tomto roku
Sériové číslo C60: R6AA102SA

C90: R7AA1213B

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023