1972
link/detail
VintageHifi.sk detail C120

Hranaté čierne puzdro.

Made in Japan

Market EU

Formulácia: oxide železitý
Sériové číslo: 118707

EAN: -
MODEL:

   
 

 

1985
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan/USA/Mexico

Market EU/USA

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C60: 0210528

C90b: 3221526
EAN: C60: 0 27242 40039. C90: 0 27242 40040, C120: 49 01780 00256 6
MODEL: SONY HF 60, SONY HF 90, SONY HF 120

 
   
 

 

1986
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan and USA assembled in Mexico
Market EU/USA

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C60: 0201523

C90: -
EAN: C60: 0 27242 40319. C90: 0 27242 40320
MODEL: SONY HF60N, SONY HF90N

 
   

 

1986 fake
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in China (fake)
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo
C90fake: -
EAN:
MODEL:

   

 

1986 Japan
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo: 526271M

EAN: C10: T49 01780 05158 8
MODEL: SONY HF10N

 

1988
link/detail
VintageHifi.sk detail C120

Hranaté puzdro.

Made in France/Japan

Market EU/USA

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo
C60: 364292M
C120: K14182P
EAN: C60: 49 01780 07405 1, C90: 49 01780 07402 0, C120: 0 27242 41325 2
MODEL: SONY 3HF60A, SONY HF90A, SONY HF120A

 

1988 fake
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in "Japan" China

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90fake a: -
C90fake b: -

EAN: C90: 49 01780 07502 0
MODEL: SONY HF90A

   

 

1988 Japan
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo
: 924182P
EAN: C30: T49 01780 07182 1
MODEL: SONY HF30A

 

1989 - 1992 Japan
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C10: 5232023

C60: 9262123
EAN: C10: T49 01780 11336 1, C60: T49 01780 11340 8
MODEL: SONY HF10B, SONY HF60B

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Italy, Thailand

Market EU

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C90a: R43205M
C90b: A3359123

EAN: C60: 49 01780 13120 4, C90: 49 01780 13121 1
MODEL: SONY HF60C, SONY HF90C

 
   

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan and USA, Assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo: A2075018

EAN: C60: 0 27242 43130 0
MODEL: SONY HF60C

 

1991
link/detail
VintageHifi.sk detail C120

Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C30: A191502M

C120: A1913231
EAN: C30: T49 01780 15965 9, C120: T49 01780 15977 2
MODEL: SONY HF30C, SONY HF120C

 

1990 fake
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in China

Market EU

Formulácia: oxid železitý
EAN:
MODEL:

   

 

1992 - 1994
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Italy/France/Japan (Japan pre C-120)
Assembled in Mexico (druhá verzia C90)

Market EU

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C60: A1R16133

C90: A3315026

C90b: A1015227
EAN: C46: 49 01780 23973 3, C50: 49 01780 19710 1, C60: 49 01780 19713 2, C90: 49 01780 19716 3
MODEL: SONY: C-46HF, C-50HF, C-60HF, C-90HF, C-120HF

 
   
   

 

1992 USA
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan and USA, Assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C60: A105713S

C90a: A1085232
C90b: A2016251
EAN: C60: 0 27242 43130 0, C90: 0 27242 43131 7
MODEL: SONY: C-60HF, C-90HF

 

1993 - 1996
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Japan (C30), Assembled in Thailand, Tape Made in Japan (C10)

Market Japan

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C10: C1BI4059

C30: A191203P
EAN: C10: T49 01780 22639 9, C30: T49 01780 22645 0
MODEL: SONY: C-10HF, C-30HF

 

1996 - 1997
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in E.C.

Market EU

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C60: C1R2905S

C90: C1R59166

EAN: C60: 49 01780 19713 2, C90: 49 01780 19716 3
MODEL: SONY: C-60HFA, C-90HFA

 

1997cca
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Japan and USA, Assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C60: F2057182

EAN: C60: 0 27242 43130 0
MODEL: SONY: C-60HFB

 

1997 USA
link/detail
Slide Case
Japan and USA made components, assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: oxid železitý, možnosť pásu Aurex Mexico, podľa šarže
Sériové číslo: 02DA2907B

EAN: C74: 0 27242 54040 8
MODEL: SONY: C-74HFSL

 

1998 USA
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan and USA, Assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo : A20C2288

EAN: C60: 0 27242 43130 0
MODEL: SONY: C-60HFC

 

1997 - 2009
link/detail
VintageHifi.sk detail C120, C150

Ultraslim puzdro.
Made in Thailand (C10, C20, C46)
Assembled in Thailand by TDK, Tape Made in Korea (C60, C90)
Assembled in Thailand, Tape Made in USA (C120)
Assembled in Thailand by TDK, Tape Made in Japan (C150)

Market Japan

Formulácia: "oxid železitý" (u prvých šarží je predpoklad na originál Japonskú pásku Pure Gamma)
Páska C150 bude zrejme TDK Grained Ferric (AE), USA zrejme Aurex Mexico, Korea SKC prípadne Saehan
Sériové číslo C10: B3DA2204B

C20: F2BS0378
C46: F2B15095
C60: AVGL911
C90: AVNB813
C120: B3DA210MB
C150: ZVNJ622
EAN: C10: T49 01780 42518 1, C20: T49 01780 42548 8, C46: T49 01780 42527 3, C60: T49 01780 42530 3, C90: T49 01780 42533 4, C120: T49 01780 42536 5, C150: T49 01780 42458 0
MODEL: SONY: C-10HFA, 4C-20HFA, C-46HFA, C-60HFA, C-90HFA, C-120HFA, C-150HFA

 

2013
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Indonesia by Maxell (PT.Panggung Electric Corp.), Tape Made in Korea

Market Japan

Formulácia: "oxid železitý"
Sériové číslo: L1637051

EAN: C60: 49 05524 86869 2
MODEL: SONY: C-60HFB

 

1998
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in E.C./Thailand

Market EU

Formulácia: "Pure Gamma"
Sériové číslo C90 EC: F0R5116F

C90 Thailand: F2B2117S
EAN: C90: 49 01780 19716 3
MODEL: SONY: C-90HFB

 

1999
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in EU

Market EU

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne Aurex Mexico (podľa šarže)
Sériové číslo C70: I0RQ519P

C90: B6DA272PC
EAN: C70: 49 01780 39369 5, C90: 49 01780 19716 3
MODEL: SONY: C-70HFC, C-90HFC

   

 

2000 - 2009
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C90c, C90d

Zaoblené puzdro.
Viacero verzí potlače.
Made in EU/Mexico

Market EU

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne Aurex Mexico
Sériové číslo C60a: 09DA20216

C90a: R2DA2409B
C90b: 09DA2308E
C90c: 04DA2603H
C90d: 04DA2318H

EAN: C60: 49 01780 19713 2, C90: 49 01780 19716 3
MODEL: SONY: C-60HFC, C-90HFC

   
   
 

 

2010 - 2012
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C90

Zaoblené extraslim puzdro.
Made in Thailand by TDK

Market EU

Formulácia: oxid železitý, zrejme Made in Korea
Sériové číslo C60: ZVBF113
C90: ZVHC103

EAN: C60: 49 01780 19713 2, C90: 49 01780 19716 3
MODEL: SONY: C-60HFC, C-90HFC

 

2000 - 2002 USA
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Mexico

Market USA

Formulácia: oxid železitý, Aurex Mexico
Sériové číslo : 08DA2404H

EAN: C90: 0 27242 43131 7
MODEL: SONY: C-90HFL

 

 

2008
link/detail
VintageHifi.sk detail C120

Zaoblené puzdro.
Made in Mexico (C120 reálne vyrobená v roku 2000, alebo 2006, balenie a predaj od 2008)

Market USA

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne Aurex Mexico
Sériové číslo C90: 05GA050SK

C120: 08DA2606J
EAN: C90: 0 27242 43131 7, C120: 0 27242 43132 4
MODEL: SONY: C90HFR, C120HFR

 

 

2008 (2011)
link/detail
Zaoblené extraslim puzdro.
Made in Thailand by TDK

Market USA

Formulácia: oxid železitý, zrejme Made in Korea
Sériové číslo C90: ZVAI118

EAN: C90: 0 27242 43131 7
MODEL: SONY: C90HFR

 

2012
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Indonesia by Maxell (PT.Panggung Electric Corp.)

Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý, zrejme Made in Korea
Sériové číslo: E2827172

EAN: C90: 0 27242 43131 7
MODEL: SONY: C90HFR

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023