1998
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in England
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: A1998691B

 

1999
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in England
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: C90: J1999691B

C120: K0899291B

 

2000 OEM by EMTEC
link/detail
Zaoblené slim puzdro.

Pravdepodobne Made in EU, Germany
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90a: 1170111200

C90b: 3550123100
C90c: 1520114100

   

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022