1985 - 1987
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan, Assembled in Korea
Market USA

Formulácia: "New PX Pure Crystal"
Sériové číslo C90: A2377401
EAN C90: 0 25215 11161
MODEL: maxell UR 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1986 - 1987
link/detail
VintageHifi.sk detail C120

VintageHifi.sk Recording/Testing C90
Hranaté puzdro.
Made in Japan, Assembled in Korea
Market EU, USA (C90, C120)

Formulácia: "New PX Pure Crystal"
Sériové číslo C60: F0277102
C90: I0687502
C120: J1577401
EAN C46: 49 02580 40201 3, C60: 49 02580 40200 6, C90: 0 25215 11161, C120: 0 25215 11111
MODEL: maxell UR 46, maxell UR 60, maxell UR 90, maxell UR 120

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov a plnej nahrávky bez zistených problémov

 

 

1988 - 1991
link/detail
VintageHifi.sk detail C46,

Hranaté puzdro.
Made in Japan/Korea/Mexico
Market EU/USA

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo C46: L1287802
C60a: F2501121
C60b: I0917702
C90USA: B0715581
C90Mex: B181A6A2
EAN C46: 49 02580 40201 3, C90: 49 02580 40199 3, C90: 0 25215 11161 7, C120: 49 02580 40198 6
MODEL: maxell UR 46, maxell UR 60, maxell UR 90, maxell UR 90, maxell UR 120

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, u veľmi zle skladovaných kusov biely a hnedý oter

   
   
   
 
 

 

1988 (1992 - 1998)
link/detail
Hranaté puzdro.
Assembled in Mexico/Made in Japan
Market USA/EU
Oválny dizajn len ako potlač :)

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo C60: B212A5A3
C60b: A1685281
EAN C60: 0 25215 11211 9, C60: 49 02580 40196 2
MODEL: maxell UR 60, maxell UR 60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov
Podľa dizajnových prvkov a dátumov je zrejmé že sa jedná naozaj o kazety novšej produkcie v starom type dizajnu balenia.

 

1988 OEM by Agfa
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany by Agfa
Market EU

Formulácia: "Pure Crystal" - uvedené na obale, ale na 99% sa jedná o pásku Agfa
Sériové číslo C90: I260B1C
EAN C90: 49 02580 40195 5
MODEL: maxell UR 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, použitý kus plne funkčný

   

 

1988
link/detail
VintageHifi.sk detail C46,

Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo C46: J2395382
EAN C46: T49 02580 20792 2
MODEL: maxell UR 46(D)

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1992 USA
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C90

Hranaté/zaoblené puzdro.
Assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo C60: A133A2A3

C90: D213A7A6
EAN C60: 0 25215 11211 9, C90: 0 25215 11161 7
MODEL: maxell UR 60, maxell UR 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov a plnej nahrávky bez zistených problémov

 

1992
link/detail
VintageHifi.sk detail C46, C120

Zaoblené puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo C46: C1633161

C120: D0120222
EAN C46: T49 02580 22066 2, C120: T49 02580 22069 3
MODEL: maxell UR46(F), maxell UR120(F)

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 
1993 - 1995

link/detail
VintageHifi.sk detail C120

Hranaté puzdro.
Made in Japan/Korea
Market EU

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo C60: A2757801

C60b: L0437R01
C90: L0637302
C120: B0547102
EAN C60: 49 02580 41269 2, C90: 49 02580 41270 8, C120: 49 02580 41271 5
MODEL: maxell UR 60, maxell UR 90, maxell UR 120

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, dobre funkčné aj dobové použité kazety

 

1995
link/detail

Hranaté puzdro.
Made in Japan/Korea

Market EU (England, France, Spain)

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo: A1859062

EAN C90: 49 02580 42022 2
MODEL: maxell UR 90(G)

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1994 - 2006
link/detail
VintageHifi.sk detail C46, C120, C150

Zaoblené tmavé/svetlé puzdro

Made in Korea (C10 - 27.3.2002)
Tape Made in Korea, Assembled in Indonesia by PT.Panggung Electric Corp. (C20 - 8.4.2006, C46 - 10.8.2005)

Tape Made in Japan, Assembled in Korea (C120 - 15.1.1997)
Made in Japan (C150 - 17.3.2003)

Market Japan

Formulácia: "Pure Crystal"/Korea Tape (SKM, Saehan)
Sériové číslo C10: C2727202

C20: D0869061              maxell
C46: H1059315             maxell
C120: A1577302
C150: D1735281
EAN C10: T49 02580 23773 8, C20: 49 02580 23774 5, C46: 49 02580 23790 5, C120: T49 02580 23779 0
MODEL: maxell: UR-10L, UR-20L, UR-46L 4P, UR-120L, UR-150L

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

   

 

1996
link/detail
VintageHifi.sk detail C120

Zaoblené puzdro.
Made in Japan/Korea

Market EU

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo C60: A0677401

C90: K0467302
C120: C0767702
EAN C60: 49 02580 42803 7, C90: 49 02580 42804 4, C120: 49 02580 42805 1
MODEL: maxell UR 60, maxell UR 90, maxell UR 120

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, plne funkčné aj použité dobové kazety

 

1996 alternative version
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan/Korea
Market EU

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo: E1669023

EAN C90: 49 02580 42022 2
MODEL: maxell UR90(G)

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, plne funkčná aj dobová použitá kazeta

 

1996 alternative version II
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Japan/Korea
Market EU (England?)

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo: J1468002

EAN C90: 49 02580 42391 9
MODEL: maxell UR 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1995 - 1996 USA
link/detail
VintageHifi.sk detail C120

Zaoblené puzdro.
Assembled in Mexico/Made in Japan/Korea
Market USA

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo C60: F205A5A6

C90: B135A3A3
C120: G2257801
EAN C60: 0 25215 11211 9, C90: 0 25215 11161 7, C120: 0 25215 11111 2
MODEL: maxell UR 60, maxell UR 90, maxell UR 120

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1998
link/detail
VintageHifi.sk detail C120

Zaoblené puzdro.

Made in Japan/Korea/Indonesia
Market EU

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo C60: G2799021

C90: L1679012
C120: B2487201
EAN C60: 49 02580 43602 5, C90: 49 02580 42804 4, C120: 49 02580 42805 1
MODEL: maxell: UR-60(L)XP N 4P W, UR-90(L) MEL, UR-120(L) MEL

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, plne funkčné aj dobové, použité kazety

   

 

1996 - 1998 USA
link/detail
VintageHifi.sk detail C120

Zaoblené puzdro.
Assembled in Korea
Market USA

Formulácia: "Pure Crystal"
Sériové číslo C90: J0977801

C120: I186780
EAN C90: 0 25215 11161 7, C120: 0 25215 11111 2
MODEL: maxell UR 90, maxell UR 120

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

2002 - 2004 OEM Korea
link/detail
VintageHifi.sk detail C46,

Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea by Saehan

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C46: 23021903

C90: 24071504
EAN C46: 49 02580 42802 0, C90: 49 02580 42804 4
MODEL: maxell UR 46, maxell UR 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov aj plnej nahrávky bez zistených problémov

 

2001 - 2002 OEM by EMTEC
link/detail
VintageHifi.sk detail C120

Zaoblené tmavé slim puzdro.
Made in EU, Germany by Emtec

Market EU

Formulácia: oxid železitý (Ferro Extra I Tape)
Sériové číslo C90: 3011111200

C120: 0022112100
EAN C120: 49 02580 42805 1
MODEL: maxell UR 120

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov aj plnej nahrávky bez zistených problémov

   

 

1998 - 2017 USA
link/detail
VintageHifi.sk detail C120a, C120b

VintageHifi.sk Recording/Testing C120a
Zaoblené puzdro.
Assembled in Korea with Japan and U.S. components (C60a, C90a)
Assembled in Mexico (C120a)
Made/Assembled in Indonesia by PT.Panggung Electric Corp. (C60b, C90b, C120b)

Market USA

Formulácia: "Pure Crystal"/OEM Tape
Sériové číslo C60a: L0287701

C60b: maxell           F0789021
C90a: D2427602
C90b: maxell           F1679141
C120a: C140A3B2
C120b: maxell           I1609023
EAN C60: 0 25215 11211 9, C90: 0 25215 11161 7, C120: 0 25215 11111 2
MODEL: maxell UR 60, maxell UR 90, maxell UR 120

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov aj plnej nahrávky bez zistených problémov

Môj odhad rokov, nakoľko sa tu striedajú staršie typy puzdier(krabičiek) s okrúhlymi stredovkami, staršie typy rovných tiel a staršie typy potlače (na trecej fólii) kazety z verzie 1996 je moje určenie nasledovné:
C60a 1998, C60b 1998, C90a 2002, C90b 2017 (veľmi neverím že je to 2007), C120a 2000, C120b 2000

 

2002 USA OEM Korea Saehan
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C60

Zaoblené puzdro.
Made in Korea by Saehan

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: K1020A

EAN C60: 0 25215 11211 9
MODEL: maxell UR 60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov aj plnej nahrávky bez zistených problémov

 

2005
link/detail
VintageHifi.sk detail C46,

VintageHifi.sk Recording/Testing C90a
Zaoblené slim puzdro.
Made in Indonesia PT.Panggung Electric Corp.

Market EU

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne Korea Tape
Sériové číslo C46: maxell           F0759012

C60: maxell           F2959013
C90: maxell           B1369024

C90b: maxell         D0459012
EAN C46: 49 02580 42802 0, C60: 49 02580 42803 7, C90: 49 02580 42804 4
MODEL: maxell UR 46, maxell UR 60, maxell UR 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov aj plnej nahrávky bez zistených problémov

   

 

2008
link/detail
Zaoblené puzdro, C90 10-pack,

Made in Indonesia by PT.Panggung Electric Corp. (C90, 6.12.2008)
Market Japan

Formulácia: oxid železitý, Korea Tape (SKM, Saehan)
Sériové číslo
C90: L0689282              maxell
EAN C90: 49 02580 75609 3
MODEL: maxell: UR-90M 10P

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

2012 - 2020cca
link/detail
Zaoblené slim puzdro.

Zachovaný dizajn balenia z predošlej verzie, ale potlač na trecej fólií kazety je podľa verzie 1998.
Made in Indonesia PT.Panggung Electric Corp.
Market EU

Formulácia: oxid železitý (v priebehu rokov sa vystriedalo viacero dodávateľov pásky)
Sériové číslo: maxell           F1929181

EAN C90: 49 02580 42804 4
MODEL: maxell UR 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): Warning, z niektorých diskusií sa už ozývajú problémy ohľadne oteru, alebo škrípania, ak to zistím osobne doma, zmením status na zlý

   

 

2020
link/detail
Zaoblené puzdro.

Made in Indonesia PT.Panggung Electric Corp., Tape China?
Market Japan

Formulácia: oxid železitý (iný typ pásky než u predošlej UR)
Sériové číslo C10: maxell           A1709061

C20: maxell           A2409062
C60: maxell           A1409162
C90: maxell           A2309102
EAN C10: 49 02580 79357 9, C20: 49 02580 79358 6, C60: 49 02580 79359 3, C90: 49 02580 79360 9
MODEL: maxell: UR-10N PA1633-00, UR-20N PA1638-00, UR-60N PA1639-00, UR-90N PA1640-00

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, ale u týchto kaziet je potrebné byť v pozore

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024