1990
link/detail
Zaoblené slim tmavé puzdro.

Made in China by Forward
Market EU/Japan

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne páska GreenCorp Australia
Sériové číslo C10: 6413C1
C60: 7314L6

 
   
 
 

 

1990
link/detail
Zaoblené slim puzdro.

Made in Korea by Saehan
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: 95070704
C120: 95082308

 

1993
link/detail
Zaoblené slim tmavé puzdro.

Made in China by Forward
Market Japan

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne páska GreenCorp Australia
Sériové číslo C10: 9X19F1
C90: 6Y26D9

C120: 2429B12

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022