1977
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 3049031216
C120: -

 
 

 

1981
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: 2261045246

   
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018