1990
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C90
Hranaté puzdro.
Made in Korea
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 95R40519

EAN: -
MODEL: SKC LX 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov aj plnej nahrávky bez zistených problémov

 

1992
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C90
Hranaté puzdro.
Made in Korea
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: D24610499

EAN C90: 88 01158 60017 1
MODEL: SKC LX 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov aj plnej nahrávky bez zistených problémov

 

1996 - 1999
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C60
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 765160

EAN C60: 88 01158 60016 4
MODEL: SKC LX 60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov aj plnej nahrávky bez zistených problémov

 

2001
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in China
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý, C90 pravdepodobne navinutá z C120 hrúbky pásu
Sériové číslo: 82582

EAN C90: 88 01158 60361 5
MODEL: SKC LX 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva) C90: BAD, vypínanie a zastavovanie ťahu zistené počas testov v roku 2023 len na vybraných magnetofónoch

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024