1985
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: 57ZBB7216

EAN: -
MODEL: SKC AX 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, status sa môže časom zmeniť, SKM sú náchylné na kolabs spojiva

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 603682419
C90: 872CB6282

EAN C60: 32 91250 00252 5, C90: 32 91250 00253 2
MODEL: SKC AX 60, SKC AX 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, status sa môže časom zmeniť, SKM sú náchylné na kolabs spojiva

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 741AA3263

EAN C90: 0 10253 90012
MODEL: SKC AX 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): zatiaľ bez testu, opticky sa páska zdá byť v poriadku

 

1996
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: N54582439

EAN C90: 88 01158 60007 2
MODEL: SKC AX 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, status sa môže časom zmeniť, SKM sú náchylné na kolabs spojiva

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024