1971
link/detail
Hranaté karamelové puzdro.
Made in USA
Market USA

Formulácia: oxid železitý + Posi - Trak backing
Sériové číslo: -

EAN -
MODEL: Cat. No. S-C-60 759-0234-021

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): bez testu, opticky v poriadku

 

 

1975
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in USA
Market USA

Formulácia: oxid železitý + Posi - Trak backing
Sériové číslo: -

EAN -
MODEL: 759-0258-013 34-7003-0633-4, JV 3620 0012 5 759 0012 76C

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

   
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024