1994-1995cca
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 96102403

C90: 96020203

 

 

1994-1995cca
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 9 6062904

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021