1996-1998cca
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 96091403