1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in USA

Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo:

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKC

Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: D92372319

 

1994
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Korea by SKC

Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C90: 833028069
C110: 13198183D

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021