1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in USA

Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo:
UPC C76: 0 71809 04305 5
MODEL: MEMOREX HBS II 76

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva):

 

1990
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C90
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKM

Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: D92372319
UPC C90: 0 71809 04302
MODEL: MEMOREX HBS II 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva) Korea SKM Tape: Warning, podľa internetových diskusií sa taktiež môže jednať o nebezpečný pás pre hlavy, aj keď v krátkych testoch aj plnej nahrávky to bolo v poriadku, zvážte jeho používanie

 

1994
link/detail
VintageHifi.sk detail C110
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Korea by SKM

Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C90: 833028069
C110: 13198183D

UPC C90: 0 71809 04302 4, C110: 0 71809 04303 1
MODEL: MEMOREX HBS II 90, MEMOREX HBS II 110

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva) Korea SKM Tape: Warning, podľa internetových diskusií sa taktiež môže jednať o nebezpečný pás pre hlavy, aj keď v krátkych testoch to bolo v poriadku, zvážte jeho používanie

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024