1979
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan
Detekcia typ II

Market EU/USA

Formulácia: "Metaxial"
Sériové číslo C90: E15044

EAN: -
MODEL:

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, dobová použitá kazeta plne funkčná (neobsahuje ešte typické Maxell kryštáliky pre typ IV)

 
   
 

  

1982
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan
Market EU/USA

Formulácia: "Metaxial - Stabilized Pure (SP)"
Sériové číslo: C24344

EAN: -
MODEL: maxell MX 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov (neobsahuje ešte typické Maxell kryštáliky pre typ IV)

 

1986
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan
Market EU/USA

Formulácia: "Super Stabilized Pure (SSP)"
Sériové číslo C60: J2780871
C90: F2560441

C90u: I0470971
EAN/UPC C60: 49 02580 40100 9, C90: 49 02580 40098 9, C90u: 0 25215 14641
MODEL: maxell MX 60, maxell MX 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, môže obsahovať jemné kryštáliky na povrchu pásky, počas krátkych testov bez zistených problémov, veľmi dobrý stav aj u dobových, dobre skladovaných kaziet
Maxell Metal je zatiaľ jediný typ IV, ktorý obsahuje po dlhodobom skladovaní jemnú kryštalickú štruktúru na povrchu pásky, ale zatiaľ nespoôsobuje oter, ani iné známe problémy, preto nechávam zelenú

   

  

1988
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.

Made in Japan
Market EU/USA

Formulácia: "Super Stabilized Pure (SSP)"
Sériové číslo: K1280871

EAN/UPC C60: 0 25215 14681
MODEL: maxell MX 60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, môže obsahovať jemné kryštáliky na povrchu pásky, počas krátkych testov bez zistených problémov
Maxell Metal je zatiaľ jediný typ IV, ktorý obsahuje po dlhodobom skladovaní jemnú kryštalickú štruktúru na povrchu pásky, ale zatiaľ nespoôsobuje oter, ani iné známe problémy, preto nechávam zelenú

  

1990 - 1992
link/detail
VintageHifi.sk detail C110
VintageHifi.sk Recording/Testing C110
Hranaté/zaoblené tmavé puzdro.
Made in England
Market EU/USA

Formulácia: "Super Stabilized Pure (SSP)" alebo "Cobalt Alloy Metal"
Sériové číslo: C1818292
EAN C110: 49 02580 40829 9
MODEL: maxell MX 110

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, môže obsahovať jemné kryštáliky na povrchu pásky, počas krátkych testov aj plnej nahrávky bez zistených problémov
Maxell Metal je zatiaľ jediný typ IV, ktorý obsahuje po dlhodobom skladovaní jemnú kryštalickú štruktúru na povrchu pásky, ale zatiaľ nespoôsobuje oter, ani iné známe problémy, preto nechávam zelenú

  

1992 - 1996
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Japan
Market USA

Formulácia: "Cobalt Alloy Metal"
Sériové číslo: H1940944
UPC C90: 0 25215 14701 2
MODEL: maxell MX 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, môže obsahovať jemné kryštáliky na povrchu pásky, počas krátkych testov bez zistených problémov
Maxell Metal je zatiaľ jediný typ IV, ktorý obsahuje po dlhodobom skladovaní jemnú kryštalickú štruktúru na povrchu pásky, ale zatiaľ nespoôsobuje oter, ani iné známe problémy, preto nechávam zelenú

  

1993 - 1994
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in England
Market EU

Formulácia: "Cobalt Alloy Metal"
Sériové číslo C60: B0348391
C90: H0238691
EAN C60: 49 02580 41304 0, C90: 49 02580 41305 7, C110: 49 02580 41306 4
MODEL: maxell MX 60, maxell MX 90, maxell MX 110

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, môže obsahovať jemné kryštáliky na povrchu pásky, počas krátkych testov bez zistených problémov, veľmi dobrý stav aj u dobových, dobre skladovaných kaziet
Maxell Metal je zatiaľ jediný typ IV, ktorý obsahuje po dlhodobom skladovaní jemnú kryštalickú štruktúru na povrchu pásky, ale zatiaľ nespoôsobuje oter, ani iné známe problémy, preto nechávam zelenú

   
   

 

v prvej polovici 90tych rokov je tento model v Európe postupne nahrádzaný modelom Metal-CD (od 1996), v Japonsku pokračuje ako Metal UD (od 1990)

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024