198x
link/detail
Hranaté puzdro s tmavou polovicou.
Made in Japan by SNC? Korea by Saehan?

Market EU (Spain)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

EAN: -
MODEL: -

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): MOLDy, bez testu, opticky viditeľné stopy po vlhkosti vo veľkom množstve, asi horšie skladovanie behom rokov

 

198x
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan by SNC? Korea by Saehan?

Market EU (Spain)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

EAN: -
MODEL: INKEL HE 30

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024