1995
link/detail
VintageHifi.sk detail C46, C54
Extraslim zaoblené puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Beridox" dvojvrstvový náter
Sériové číslo C46: ND5FH46

C54: A45GH54
C60: M45EH60
C90: M26CI90
EAN C46: T49 02520 11753 3, C54: T49 02520 11755 7, C60: T49 02520 11756 4, C90: T49 02520 11761 8
MODEL AXIA: BOX1A 46, BOX1A 54, BOX1A 60, BOX1A 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1996
link/detail
VintageHifi.sk detail C54
Extraslim zaoblené puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Beridox" dvojvrstvový náter
Sériové číslo
C50: 496GH50
C54: U96E854
C60: J96DH60
C70: 376D170
EAN C50: T49 02520 13963 4, C54: T49 02520 13964 1, C60: T49 02520 13965 8, C70: T49 02520 13967 2
MODEL AXIA: BOX1B 50, BOX1B 54, BOX1B 60, BOX1B 70

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

   

1997
link/detail
VintageHifi.sk detail C46, C50, C54
Extraslim zaoblené jemne modré puzdro
.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Beridox"
Sériové číslo C46: B87HH46

C50: 487GH50
C54: 487GH54
C60: 987GH60
C74: Y88CI74
C90: PN7CB90
EAN C46: T49 02520 15995 3, C50: T49 02520 15996 0, C54: T49 02520 15997 7, C60: T49 02520 15998 4, C74: T49 02520 16000 3, C90: T49 02520 16001 0
MODEL AXIA: BOX1C 46, BOX1C 50, BOX1C 54, BOX1C 60, BOX1C 74, BOX1C 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

   
   
   
   
   
   

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024