2000-2002
link/detail

Hrubá jemne zaoblená tmavá krabička.
Made in Japan by Panasonic
Market Japan

Formulácia: "Metal Evaporated - ME Tape"
Sériové číslo: 42389KA5

   

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022