2002cca
link/detail
Plastový VHS obal ako u origináliek, fólia.
Made in Slovakia, Tape by Basf/Emtec Germany
Market EU

Formulácia: ,,chromdioxid/oxid železitý s kobaltom, BASF EQ Tape,,

 
 
 

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2020