1988 - 1991
link/detail
VintageHifi.sk detail P6-120
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Japan

Market Japan (NTSC)

Formulácia: Metal Particle (MP)
Sériové číslo: 4A92 143    MADE IN JAPAN

EAN P6-120: T49 01780 14763 2
MODEL: SONY P6-120MPB

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): zatiaľ bez testu

   

 

1991 - 1992
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro, 2-pack
Made in Japan

Market Japan (NTSC)

Formulácia: Metal Particle (MP)
Sériové číslo: E44E4124     MADE IN JAPAN

EAN P6-60: T49 01780 17630 4
MODEL: SONY P6-60MPD, 2P6-60MPD

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): zatiaľ bez testu

   

 

1992 - 1995
link/detail
VintageHifi.sk detail P6-120
Hranaté puzdro.
Made in USA, Japan

Market USA (NTSC P6)

Formulácia: Metal Particle (MP)
Sériové číslo P-30: A44P421M                  MADE IN JAPAN

P-120: E4218224                 MADE IN USA
EAN P6-30: 0 27242 40615 5, P6-120: 0 27242 40618 6
MODEL: SONY P6-30MPF, P6-120MPF

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

   

 

1994 - 1996
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market Japan (NTSC)

Formulácia: Metal Particle (MP)
Sériové číslo: 4A 11 947                  MADE IN JAPAN

EAN P6-60: T49 01780 07995 7
MODEL: SONY P6-60MPN

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): zatiaľ bez testu

   

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2023