1999-2002
link/detail

Hrubá zaoblená krabička.
Made in Mexico.
Market EU (PAL)

Formulácia: Metal Particle (MP)
Sériové číslo: 05FA1402N        3516

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022