1984
link/detail

Papierový obal, fólia.
Made in USA/France

Market EU

Formulácia: "oxid železitý dopovaný kobaltom"
Sériové číslo E180a: K2312817 / E-180 SONY

E180b: 3113851 / E180SONY

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022