1999-2005
Hrubá zaoblená krabička.
Made in Mexico.
Market EU

Formulácia: Metal Particle (MP)
Sériové číslo: 04FA1702N       2114

back

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022