1990 - 1994
link/detail
Papierový obal, potlačená fólia.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: "Vivax"
Sériové číslo: B14G0133 / E195 / SONY
EAN E-195: 49 01780 18834 5
MODEL: SONY E-195CDB

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, bez testu, opticky sa zdá byť v poriadku

 

2002 - 2005
link/detail
Papierový obal, priesvitná fólia.
Made in E.U./France
Market EU

Formulácia: "Vivax"
Sériové číslo E-180: E180 / ...R3123C
E-240: E240 / 34CA35150    25
EAN E-180: 49 01780 18833 8, E-240: 49 01780 18835 2
MODEL: SONY E-180CDE, SONY E-240CDE

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, staršia kazeta, posledné hranie pred rokmi bez problémov

 
 

 

2004cca
link/detail
Papierový obal, priesvitná fólia.
Market EU

Formulácia: "oxid železitý s kobaltom"
EAN E-240: 49 01780 18835 2
MODEL:

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, staršia kazeta, posledné hranie pred rokmi bez problémov

   

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2024