1990 - 1994
link/detail
Papierový obal, potlačená fólia.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: "Vivax"
Sériové číslo: B14G0133 / E195 / SONY

 

2002cca
link/detail
Papierový obal, fólia.
Made in France?
Market EU

Formulácia: "oxid železitý s kobaltom"

 
 

 

2004cca
link/detail
Papierový obal, fólia.
Market EU

Formulácia: "oxid železitý s kobaltom"

   

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2021