2002cca
link/detail
Papierový obal, potlačená fólia.
Made in Korea
Market EU

Formulácia: ,,oxid železitý s kobaltom,,

   
   

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2020