19xx
link/detail
Papierový obal, priesvitná fólia.
Gumený štvorcek namiesto vylamovacieho okienka ochrany zápisu.
Made China?

Market EU

Formulácia: pravdepodobne ,,oxid železitý s kobaltom,,
Sériové číslo: DLX T115 / DLX 149
Na prachovej krytke sa nachádza aj nálepka s čiarovým kódom.

 

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2021