1996-1998cca
link/detail
Plastový obal, potlačená fólia.
Made in Korea
Market EU

Formulácia: ,,oxid železitý s kobaltom,,

 
     

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2020