1990
link/detail
Papierový obal, fólia.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: "oxid železitý s kobaltom"
Sériové číslo E195b: 22489GC1 / E195

   
 

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022