1998+
link/detail
Zaoblené puzdro.
Nastaviteľná ochrana záznamu.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: ,,oxid železitý s kobaltom,,
Sériové číslo: E30    P / 90699DA2

 

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2020