2001-2012cca
link/detail
Hrubá zaoblená krabička.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: Metal Evaporated (ME - Naparovaný kov)

 

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022