2001-2012cca
link/detail

Hrubá zaoblená krabička.
Made in Japan. *
Market EU

Formulácia: Metal Evaporated (ME - Naparovaný kov)
Sériové číslo: 4132DS4AR     231301B / 11

 
 

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022