1982
link/detail
Plastový obal, potlačená fólia.
Made in Japan

Market EU

Formulácia: ,,oxid železitý dopovaný kobaltom,,
Sériové číslo E120: 60749ED1 / E-120

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2020