1984
link/detail
Papierový obal, priesvitná fólia.
Made in Korea by Scena
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: E-180J / 8Z0622

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022