1992-96cca
link/detail
Plastový obal, potlačená fólia.
Made in Japan
Market USA (for NTSC)

Formulácia: ,,oxid železitý dopovaný kobaltom + Magnetite Fe3O4,,
Sériové číslo: T120             MOQZC

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2020