-
link/detail
Papierový obal, fólia.
Market EU (Česko?)

Formulácia: ,,chromdioxid/oxid železitý s kobaltom,,

 

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2020