1992
link/detail
Papierový obal, potlačená fólia.
Made in Korea
Market EU

Formulácia: "oxid železitý s kobaltom"
Sériové číslo E120: 22155AL / E-180S

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022