2002+
link/detail

Hrubá zaoblená krabička.
Made in Japan by Panasonic
Market EU

Formulácia: Metal Evaporated (ME - Naparovaný kov)
Sériové číslo: 5095ES4AR     590305B / 19

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022