2002-2005
link/detail
Papierový obal bez fólie, posledné verzie vo fólii.
Made in Germany/EU (prípadne OEM), E-300 druhej verzie, pravdepodobne Korea by SKC
Market EU

Formulácia: "chromdioxid/oxid železitý s kobaltom"
Sériové číslo E30v2: E 30 EQ      /barcode/         315    2    S    6                    1051         2FNE / EMTEC / 2F NE

                    E30v3: E 30 EQ      /barcode/         317    3    S    1                    1144         3FNE / EMTEC / 3F NE
E60: E060 EQ       1314074839 / EMTEC / 4NGT
E180: E180 EQ       2865153902 / EMTEC / 5NGT

 
 
   
 

 

2004cca
link/detail
Papierový obal, fólia.
Made in EC
Market EU

Formulácia: "chromdioxid/oxid železitý s kobaltom"

 

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022