199x
link/detail
Mäkké plastové otváracie puzdro.
Made in USA, Tape Made in Japan

Market USA (NTSC P6)

Formulácia: Metal
Sériové číslo: 03 B 200 / 71136

   

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022