1985
link/detail
Papierový obal, fólia
Made in Germany
Market EU (PAL/SECAM)

Formulácia: chromdioxid
Sériové číslo: E 240 EQ /||||    049 6 E 35 30065 / BASF
EAN E-240: 40 09993 00772 6
MODEL: BASF EQ 240

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): bez testu, opticky sa zdá v poriadku

 

1994
link/detail
Papierový obal, fólia
Made in Germany
Market EU (PAL/SECAM)

Formulácia: chromdioxid
Sériové číslo:
EAN E-180: 40 09993 00932 4, E-240: 40 09993 00933 1
MODEL: BASF EQ 180, BASF EQ 240

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas kompletného hrania pred rokmi v poriadku, veľmi dobrý stav aj u starších, použitých (dobre skladovaných) kaziet

 
 

 

1995 - 1996
link/detail
Papierový obal bez fólie
Tape Made in Germany, Assembled in EU
Market EU (PAL/SECAM)

Formulácia: oxid železitý s kobaltom - test priesvitnosti
Sériové číslo E60: E 60 EQ /||||||   239 5 S 42 B / BASF / 8D /logo/ NB
EAN E-60: 49 09993 13206 0
MODEL: BASF EQ 60 64410G

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva) Warning: bez testu, horšie skladovanie, povrch tela kazety a vnútro papierového obalu vykazujú stopy vlhkosti a plesní, samotný pás je zdanlivo postihnutý veľmi mierne

 

1998 - 2000
link/detail
Papierový obal bez fólie
Made in Germany
Market EU (PAL/SECAM)

Formulácia: chromdioxid, alebo nové zloženie oxidu železa s kobaltom a možno aj s chrómom
Sériové číslo E240: E 240 EQ /||||    131 8 S 4 0023 / BASF / 8F /logo/ NB
EAN E-180: 40 09993 13219 0, E-200: 40 09993 13237 4, E-240: 40 09993 13245 9
MODEL: BASF EQ 180, BASF EQ 200, BASF EQ 240

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas kompletného hrania pred rokmi v poriadku, veľmi dobrý stav aj u starších, použitých (dobre skladovaných) kaziet

 
 
 

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2024