1984
link/detail
Plastový obal, potlačená fólia.
Made in ? JVC? Scena Korea?
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: WGM18 / E-180

 

back video /audio/data/index

© EZ647 2022