DVD-R                                                                               
16x
                                                                                      


MID
CMC MAG. AM3

BenQ DW1620 B7W9 2,4x, 4x, 8x, 12x, 16x
 
LG GSA-4163B A105 4x
 
Lite-On iHBS112 CL04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc AD-7173A 1-04 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc BD-5300S 1.04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Teac DV-W516GDM M4S2 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x

Manufacturer
CMC Magnetics Corp.
Capacity
2,298,496 Sectors = 4,489.3MB = 4.38GB (4.71GB)
package
cake box 100
hub code
nečitateľné
stamper code
prekryté čiernou farbou
made in
Taiwan/China
note
Compeko Trend Spišská Nová Ves

 

DVD+R                                                                              
8x (16x)
                                                                              


MID
CMC MAG-M01-000

BenQ DW1620 B7W9 2,4x, 4x, 8x, 12x, 16x
 
LG GSA-4163B A105 4x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On iHBS112 CL04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0N 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc AD-7173A 1-02 2,4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc BD-5300S 1.04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Teac DV-W516GDM M4S2 2,4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x

Manufacturer
CMC Magnetics Corp.
Capacity
2,295,104 Sectors = 4,482.6MB = 4.38GB (4.70GB)
package
hub code
PEP684KE13005170    D1
stamper code
CMDR47G2-COMMP07-007                0313
čiernou farbou pretlačený stroboskopický vzor pre lightScribe
made in
Taiwan/China
note
Thanks Womi
16x speed médium balené a predávané ako 8x speed

 

DVD+R                                                                              
16x
                                                                                      


MID
TDK-003-000

BenQ DW1620 B7W9 2,4x 4x, 8x, 12x, 16x
 
LG GSA-4163B A106 4x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On iHBS112 CL04 6x, 8x, 12x, 16x
 
Lite-On SHW-16H5S LS0W 6x, 8x, 12x, 16x
 
Optiarc AD-7173A 1-04 4x, 6x, 8x, 12x, 16x
 
Teac DV-W516GDM M4S2 2,4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x

Manufacturer
TDK Corp.
Capacity
2,295,104 Sectors = 4,482.6MB = 4.38GB (4.70GB)
package
cake box 100
hub code
PQP6A7KJ14093029     D3
stamper code
prekryté čiernou farbou
made in
Taiwan/China by CMC Magnetics
note
Compeko Trend Spišská Nová Ves