1975
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: CFD719

EAN -
MODEL: TDK SA-C90

 

 

1979
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in USA
Market EU/USA

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C90: RKAD1221

EAN -
MODEL: TDK SA-C90

 

 

1979
link/detail
VintageHifi.sk detail C46
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C46: EEEG902

C60: EAFH920
EAN -
MODEL: TDK SA-C46, TDK SA-C60

 
 

 

1982
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market EU/USA

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: RBAI211

EAN -
MODEL: TDK SA 90

 

1983
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: LCBC505

EAN -
MODEL: TDK SA 90

   
 

 

1983/85
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: AABL524

EAN C90: 4989 5360
MODEL: TDK SA 90

 

1985
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C90
Hranaté puzdro.
Tape Made in Japan, assembled in U.S.A.
Market USA

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: AKCE 714C

EAN C90: 0 20356 20550
MODEL: TDK SA 90

 

1985
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: LAEC517

EAN -
MODEL: TDK SA 90

 

1986
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in W.Germany
Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: AHFD814

EAN C90: 4989 8279
MODEL: TDK SA 90

 

1987
link/detail
Hranaté puzdro.
Tape Made in Japan, Assembled in USA
Market USA

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: AKEJ730B

EAN C90: 0 20356 20550 8
MODEL: TDK SA 90

 

1988
link/detail
VintageHifi.sk detail C46, C100
VintageHifi.sk Recording/Testing C90
Hranaté puzdro.
Made in Japan, W.Germany; USA version: Tape Made in Japan, Assembled in USA
Market EU/USA

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C46: ACRA910
C60: AHHC903
C90: AHEB913

C100 USA: AKBC913A
EAN C46: 49 02030 00609 9, C60: 49 02030 00613 6, C90: 49 02030 00620 4, C100USA: 0 20356 22810 1
MODEL: TDK SA 46N, TDK SA 60N, TDK SA 90N, TDK SA 100

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo:

EAN C54: F4989 9320
MODEL: TDK SA-54G

 

1988 limited Edition
link/detail
Čierne zaoblené extra puzdro.
Made in Japan

Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: ACPE830

EAN C60: 4989 9597
MODEL: TDK SA-LB60

 

1990
link/detail
VintageHifi.sk detail C100
Hranaté tmavé puzdro.
Made in W.Germany

Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C60: AHCC115

C100: AHDL107
EAN C60: 49 02030 02022 4, C100: 49 02030 02025 5
MODEL: TDK SA-60SE, TDK SA-100SE

   

 

1991
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Tape Made in Japan, Assembled in USA

Market USA

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C60: AKAF414B

EAN C60: 0 20356 20540 9, C90: 0 20356 20550 8, C100: 0 20356 22810 1
MODEL: TDK SA60, TDK SA90, TDK SA100

 
 

 

1990 - 1991
link/detail
VintageHifi.sk detail C46
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C46: ACDB110

EAN C46: T49 02030 01234 2
MODEL: TDK SA-46M

 

1992
link/detail
VintageHifi.sk detail C50, C100
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in W.Germany/Luxembourg

Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C50: AHJA419

C90: AHCA322
C100: AHDG307
EAN C50: 49 02030 02260 0, C90: 49 02030 02269 3, C100: 49 02030 02274 7
MODEL: TDK SA-50ET, TDK SA-90ET, TDK SA-100ET

   
 

 

1992 - 1997
link/detail
Zaoblené tmavé hrubé/slim puzdro.
Tape Made in Japan, Assembled in USA

Market USA

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: AKBD624B

EAN C60: 0 20356 20540 9
MODEL: TDK SA 60

 

 

1992
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo:

EAN C54: T49 02030 01592 3
MODEL: TDK SA-54R

 

1994
link/detail
VintageHifi.sk detail C100
VintageHifi.sk Recording/Testing C100
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Made in Luxembourg

Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C60: AHJB512-04

C80: AHGA527-26
C90: AHGF618-26
C100: AHKE620-36
EAN C60: 49 02030 02483 3, C80: 49 02030 02487 1, C90: 49 02030 02488 8, C100: 49 02030 02492 5
MODEL: TDK SA-60EA, TDK SA-80EA, TDK SA-90EA, TDK SA-100EA

   
   

 

1994 Black Edition limited
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C90
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Made in Luxembourg

Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: AHAC726-01

EAN C90: 49 02030 14064 9
MODEL: TDK SA-90BEA

 

1994 Japan
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: ARGK608

EAN C60: T49 02030 11585 2
MODEL: TDK SA-60F

 

1998 - 2006
link/detail
Zaoblené tmavé/svetlé slim puzdro.
Made in Luxembourg/Thailand

Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"/ oxid železitý s kobaltom, pravdepodobne Korea Tape, v niektorých sériach možnosť SF/SR Avilyn Tape
Sériové číslo C60a: AHJA012-25

C60b: ZVAF401
C90a: AHJJ023-12
C90b: ZVCI611
EAN C60 2p: 49 02030 02484 0, C60b: 49 02030 02483 3, C90: 49 02030 02488 8
MODEL: TDK SA-60EB2, TDK SA-60EB, TDK SA-90EB

   
 

 

1998 DelSol limited
link/detail
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Made in Luxembourg

Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C60: AHNE915-63

C90: AHNE912-59
EAN C60: 49 02030 15901 6, C90: 49 02030 15785 2
MODEL: TDK SA-60EBSOL, TDK SA-90EBSOL

 

2000 Countdown Series
link/detail
VintageHifi.sk detail C100
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Made in Luxembourg

Market EU

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo: AHEC929-68

EAN C100: 49 02030 15789 0
MODEL: TDK SA-90+10EB

 

1998
link/detail
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Tape Made in Japan, Assembled in USA

Market USA

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C90a: AKBC114F

C90b: AKBI912A
EAN C90: 0 20356 20550 8, C90 2p: 0 20356 12541 7
MODEL: TDK SA 90

 

2003
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Tape Made in Japan, Assembled in Thailand

Market USA

Formulácia: "Super Avilyn"
Sériové číslo C90: ZVRF416

EAN C90: 0 20356 20550 8
MODEL: TDK SA-90

 

2010 - 2012 Life on record
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Thailand, Tape Korea?

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C90: ZVBAO21

EAN C90: 49 02030 02488 8
MODEL: TDK SA-90EB TE-ARTS-0669-1

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023