1987 - 1992
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan (C90a)
Tape Made in Japan, Assembled in USA (C90b)

Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90a: ADUGO25

C90b: AKCE230C
EAN: -
MODEL: TDK A-90EX

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov aj plnej nahrávky bez zistených problémov, veľmi dobrý stav aj u starších, použitých (dobre skladovaných) kaziet
U veľmi zle skladovaných kaziet je prirodzene zhoršený stav a zvýšený hnedý/biely oter.

 

 

1989 - 1994
link/detail
Hranaté puzdro.
Tape Made in Japan, Assembled in USA
Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: AKDB419D

EAN C60: 0 20356 26550 2
MODEL: TDK A-60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1999
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Tape Made in Japan, Assembled in Thailand
Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: ZVGK920

EAN C60: 0 20356 26550 2
MODEL: TDK A-60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1988? fake
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in China?
Market EU/USA?

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

EAN: -
MODEL:

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024