1986
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market EU/USA

Formulácia: ultra jemný "Super Uniaxial"
Sériové číslo: 5481714

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in France/Made in Japan and USA assembled in Mexico
Market EU/USA

Formulácia: ultra jemný "Super Uniaxial"
Sériové číslo: 3450023

   

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: ultra jemný "Super Fine Uniaxial"
Sériové číslo C46: 5372729
C60: 938O924

 

1989
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: ultra jemný "Super Fine Uniaxial"
Sériové číslo C46: 5241925

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in France.
Market EU

Formulácia: ultra jemný "Super Uniaxial"
Sériové číslo C90: 3610058

 
   

 

1992 - 1994
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.
Made in France

Market EU

Formulácia: pravdepodobne nová verzia ultra jemného "Super Uniaxial" (Super Chrome Class)
Sériové číslo C60: A1345034
C90: C1351039

 

1996
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in E.C.

Market EU
Kazeta v dvoch verziách, lepená kompletne, alebo so šrubovaným stredom,
staršia má drsnejší povrch a čiernu farbu, novšia je hladká a šedá.

Formulácia: pravdepodobne nová verzia ultra jemného "Super Uniaxial" (Super Chrome Class)
Sériové číslo C60: C3349145
C90a: C1358246
C90b: C136805P
C100: C1347145

 

 

1997
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Italy
Kazety lepené kompletne, alebo so šrubovaným stredom.

Market EU

Formulácia: pravdepodobne nová verzia ultra jemného "Super Uniaxial" (Super Chrome Class)
Sériové číslo C90: D2R4927P
C100: D2R59173

 

1998
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Italy

Market EU

Formulácia: pravdepodobne nová verzia ultra jemného "Super Uniaxial" (Chrome Super Class)
Sériové číslo C60: D2R32188
C90: E2R3518P

 

2002
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in E.U.

Market EU

Formulácia: pravdepodobne pás Aurex Mexico (FeCo)
Sériové číslo C60: R7CA2026B
C90: R6CA2519B
Táto verzia je úplne iná ako predošlé, tmavočierna páska a spojená so zavádzaciou páskou samolepkou akou používal len Basf, s číslicami.

 

2004-2008
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Mexico

Market EU

Formulácia: pás Aurex Mexico (FeCo)
Sériové číslo C60: 02EA2211G
C90: 02EA225G

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023